BRESAOLA - RUCOLA

Tomaten, Mozzarella, Gorgonzola, Bresaola, Parmesan, Rucola, Origano

Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, bresaola, grana, rucola, origano

Spezial – speciale

Preis: €12.00