S U R F & T U R F B U R G E R

Salat, Tomaten, 3 Riesengarnelen, Bauchspeck, Burgersauce, Kurkuma

insalata, pomodoro, 3 gamberi giganti, pancetta bacon, salsa burger, curcuma

180gr. €18,50